Liefwebben | 2015

‘LIEFWEBBEN’ – praktisch thematisch

Inleiding

Op 4, 5 en 6 april 2015 zullen er na ‘LUISTERMEER’ en het ontbijt
bij ‘De Waterkant’ zes korte introducties plaatsvinden.
Het gaat om 6 praktische ‘ satelliet onderzoeksprojecten ‘ die landelijk van start gaan.
Deze onderzoeksprojecten hebben het luisteren in samenhang met de zintuigen tot onderwerp.
De projecten gaan een week later, voor de duur van 1 jaar, van start.
Wie deel wil nemen kan zich daarvoor direct inschrijven.

Inhoudelijk over de projecten

Het boek ‘De Twaalf Zintuigen – poorten van de ziel’, van arts Albert Soesman, inspireerde de bedenkers van ‘LIEFWEBBEN’. Zij zijn de mening toegedaan dat er niet vijf maar twaalf zintuigen zijn. Dat zijn de tastzin, levenszin, zelfbewegingszin, evenwichtszin, reuk, smaak, gezichtszin, temperatuurszin, het gehoor, taalzin, voorstellingszin, ik-zin.
Verondersteld wordt dat het kennen en doorgronden van deze zintuigen een nieuwe toegang tot ‘ luisteren’ verschaft en andersom.
Het onderzoeken van deze intieme relatie is onderwerp van het onderzoek binnen de werkgroepen. Verwacht wordt dat vele gesprekken zullen gaan plaatsvinden.

De 6 projecten zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige financiële middelen en de organisatie van een 3 maandelijkse presentatie.
‘ LIEFWEBBEN’ zal zo als bescheiden sociaal culturele happening, maatschappelijk geijkt worden.

Er wordt van dit lopende proces en de 3 maandelijkse presentaties een documentaire gemaakt. Deze zal bij de opening van de tweede ‘LIEFWEBBEN’ in 2016 getoond worden.
Naar aanleiding van de bevindingen van het werkjaar rond de projecten zal een vervolg en nader te bepalen nieuw praktisch thematisch project rond luisteren in 2016 van start gaan.

Praktisch

• De 6 groepen werken een jaar lang 1 x per maand 1 middag of avond
• De 6 werkgroepen schrijven maandelijks een verslag/ blog over hun bevindingen, wat te lezen is op de ‘LIEFWEBBEN’ website.
• De 6 werkgroepen presenteren 3 maandelijks hun bevindingen in de vorm van kleinschalige projecten die te bezoeken zijn door derden.
• De werkgroep presentaties krijgen een aankondiging en publiciteit o.a. via de website van LIEFWEBBEN
• De Boilerhouse projectgroep kan advies verstrekken en processen ondersteunen.
• De nodige informatie over het wat, waar en wanneer van de presentaties maar ook het reserveren en verkoop van ‘ toegangskaarten ‘ zal via de website mogelijk zijn
• Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de Boilerhouse projectgroep en de werkgroep begeleiders
• Maandelijkse nieuwsbrief is op de website te lezen
• De onderzoeksresultaten zijn aanleiding tot een vervolg
• Werkgroep activiteiten en begeleiding: een imker, een smid, een beeldhouwer, een schilder, een coupeuse, een euritmist, een verhalen verteller, een zanger, een kok, een biografe en een danser.

Meer informatie over de afzonderlijke projecten op de pagina liefwebben-satellietprojecten