MiniMasters

Van harte welkom bij het 3e seizoen Boilerhouse Minimasters 2022  waar het thema – Tijd en Ruimte – het kompas van de gasten zal zijn       
gesprekken  over  grootse  vragen   binnen  de  eigentijdse  werkelijkheid
 
Tijd: Zaterdagochtenden 09.30 – 12.30h         
Eigen bijdrage € 10,00
Waar: het Vreedehuis – Concertzaal Serre – Riouwstraat 1- Den Haag

In de prachtige Tuin-Serre- openen we de Boilerhouse minimaster ochtend met een welkom rondom een mooie koffie- & theetafel met zalig vloeibare en eetbare verrassingen geïnspireerd op het thema van die ochtend! Creator en inspirator – tot deze nieuwe culinaire vormen – is de bijzondere kunstenares en leidinggevende van Vreedehuis Café de Serre Diana de Vroet. 
 
 
Taco Sorgdrager: za. 8 oktober ’22
Het gesprek als mogelijke poort tot een ‘nieuw menselijk woord-orgaan’
De interval-ruimte tussen mensen. De kracht van taal als doorkijk naar de ziel en geest. Een gezamenlijk nader onderzoek vol met vragen als sleutel.
 
Manon Wolfert: za. 12 nov.’22
Waar ligt de maatschappelijke grondslag voor de Sociale Driegeleding?
Wat geeft de Tijd waarin wij leven aan? Welke menselijke Ruimte kan ontstaan met de grondbeginselen van Sociale Driegeleding? Wat is daarvoor nodig?
 
Reinoud van Bemmelen: za.19 nov. ’22
De sociale driegelding vormgeven in ondernemersschap
Bijvoorbeeld bij de professionalisering tot het vormen van een euritmie-gezelschap? Kan dat? Vormt ondernemerschap binnen Kunst een uitzondering? Waarin ligt het verschil met ander ondernemerschap? Vanuit welke sociale driegeleding gedachten en werkelijkheid is ondernemersschap op te zetten. Vanuit welke sociale context kan men daar grond aan geven? Welke Tijdontwikkelingen zouden hier ‘ontstaans Ruimte’ aan kunnen bieden. Hoe concretiseert Sociale Driegeleding tot maatschappelijke werkelijkheid? Wat is de maatschappelijke aard van Kunst m.b.t. sociale Driegeleding. Is die er? Is geld verdicht zonlicht? Waar ligt de verbinding hiervan binnen/ ín de mens?
 
Gia van den Akker: za. 26 nov. ‘22
Waar staan we met de euritmie na 110 jaar?
Steiner de grondlegger van de euritmie noemde voorstellingen en uitingen van euritmie in zijn tijd      „ Vorstufen“ en sprak het ideaal uit dat euritmie brede mensen massa’s gaat dienen. Wat en hoe draagt euritmie bij voor de ontwikkeling van een menselijk toekomst? Hoe verloopt de transitie?Wat laten we los na 110 jaar – hoe ‘composteren’ we – wat nemen we mee? Hoe blijven we in ontwikkeling met de binnenkant van euritmie en hoe communiceren we deze menselijke kosmisch verbonden-beweging op een eigentijdse authentieke manier?  
Gia deelt met ons haar vragen – als handvat tot gesprek.
 
Rosalind Veltman: za. 17 december ‘22
“Wat is tragiek?”
Hoe verschijnt het tragische in ruimte en tijd en waartoe roept het op?
Na een inleiding onderzoeken we door gesprek en interventies in ruimte en tijd wat tragiek is. Wanneer wordt dramatiek tragiek in het leven? Hoe verloopt een tragische ontwikkeling en wat doet het tij keren?