Stichting Boilerhouse

Stichting Boilerhouse
Duinstraat 14
2584 AZ Den Haag
NL60INGB0006046890
KVK 52290433

mailing@stichtingboilerhouse.nl

“Boilerhouse initiëert en verzorgt culturele projecten op boeiende locaties.”

Zij stelt zich tot doel een culturele broedplaats te zijn waar ‘beweging’ in de breedste zin van
het woord creatief en experimenteel de relatie tussen kunsten onderzoekt. De door Rudolf
Steiner geïnitieerde jonge danskunst euritmie is daarbij het instrument.
Zij wenst daarmee institutionele kunstgrenzen open te breken, te verleggen en verder te
ontwikkelen. Euritmie beweging-kunstenaars spiegelen het leven van de ziel in de huidige
tijd. De algemeen menselijke wetmatigheden van de micro en macro kosmos vormen de
grondslag van de euritmische bewegingen. Doortrokken van individueel bewustzijn bloeien
de euritmische bewegingen van binnenuit op waardoor deze met unieke zeggingskracht naar
buiten stroomt en zichtbaar wordt.

013
Laura Vink, artistiek leidster
Laura Vink is in 1954 geboren en groeide op in een familie met een rijke toneelspelers traditie aan moeders kant en musici aan vaders kant.

 Als 15-jarige kreeg ze een beurs om aan The Royal Ballet School in Londen en later aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag te studeren. In 1972 stapte ze over naar de euritmie en 1976 ronde ze haar studie af aan de Academie voor Euritmie te Den Haag (nu de Hogeschool Leiden).
In 1988 richtte Laura Stichting ‘Het Kunsthuis’ op, broedplaats voor diverse disciplines, waaronder architectuur, waarbij euritmie als inspirerend en als bindend element gold. 
Er vonden kleinschalige theatervoorstellingen, lezingen, tentoonstellingen, cursussen, performances en muziekuitvoeringen plaats.

 In 2003 maaktte zij samen met schrijver Taco Sorgdrager het theaterproject Boilerhouse – ‘The Heart of Matter’, dat zomer 2003 in Theater Zwembad de Regentes in premiere ging.
In 2005 ging een nieuw Boilerhouse projekt in premiere onder de naam ‘Inner Ear’.
In 2009 volgde Vishartslag, Een groot locatietheater project rondom en in het gebouw van de visafslag in Scheveningen.www.vishartslag.nl. In 2011-2014 was het Goudhartslag, een locatie theater project over geld dat o.a in het Ministerie van Financiën werd gespeeld. www.goudhartslag.nl
Stichting het Kunsthuis werd door Laura omgedoopt tot Stichting Boilerhouse. Stichting Boilerhouse maakt producties waarbij het hart centraal staat.
Harjo Walvis, Voorzitter
“Met respect en waardering voor de projecten, wil ik betrokken zijn en proberen, in bestuurlijke zin, een bijdrage te leveren door de ideeën van betrokkenen op de grond te krijgen en te verankeren”.
Monique Moerkens, Penningmeester
Ik ben penningmeester van Boilerhouse, omdat ik de initiatieven geweldig vind. Een stichting die prachtige culturele voorstellingen organiseert!
Odilia van Manen, Bestuurslid
“De kunstprojecten van Stichting Boilerhouse zijn uniek. Verschillende kunstvormen gaan de dans aan met elkaar. Toeschouwers kijken niet passief toe maar worden meegenomen op een avontuur. Tussen dansers, dichters, zangers, acteurs en publiek ontstaat zo een betoverend geheel. Mijn missie als bestuurslid is om te helpen bij het scheppen van voorwaarden, zodat dit soort momenten kunnen ontstaan.”
De Boilerhouse projektgroep maakt theaterproducties waarbij ‘het hart’ centraal staat.
Het hart zit in de verdrukking. Tot spier gereduceerd en maatschappelijk tot commercieel
goed lopend handelsmerk vervormd…
We willen het hart dan ook, waar maar kan, bevrijden en in ere herstellen.

In 2003 maakten wij de voorstelling ‘The Heart of Matter’ in het Ketelhuis van Theater-
Zwembad de Regentes. Hier was het de verlaten ruimte, waar ooit de ketel stond die het
zwembadwater verwarmde, die ons inspireerde tot het ‘terugbrengen van het hart’ in theater
De Regentes…

Op dezelfde plek ging het in 2005 met de voorstelling ‘Inner Ear’ om het hart als
evenwichtsorgaan voor de menselijke levensloop.

In 2009 werd in ‘Expeditie Vishartslag’ de visafslag metafoor voor het hart van
Scheveningen. www.vishartslag.nl

Van 2011 t/m 2014 was in ‘Goudhartslag’ Fase I, II en III , het hart het kompas voor de
zoektocht naar menselijke maat in de geldverhoudingen.www.goudhartslag.nl
In Fase III van ‘Goudhartslag’ stond de kritische miniatuurvoorstelling
‘Helvetius – of hoe Lood Goud wordt ’ centraal en speelden wij deze mooie voorstelling in het
Ministerie van Financiën voor medewerkers en publiek ‘van buiten af’.
In het kader van ‘Goudhartslag’ heeft Stichting Boilerhouse tussen 2011 en 2014 een 12-tal
debatten georganiseerd tussen bovenbouw examenklas leerlingen uit R’dam en Den Haag
en medewerkers van het Ministerie van Financiën.

Op uitnodiging van en in samenwerking met filosofe en auteur Désanne van Brederode
droeg de Boilerhouse projectgroep in oktober 2014 bij aan het door de Veerstichting
georganiseerde symposium ‘Bevrijd van Zekerheid’ in de Pieterskerk in Leiden. In november
speelt de performance nogmaals in de Kunsthal R’dam.