Boilerhouse MiniMasters

Boilerhouse: Collectief voor Euritmische Studie, Onderzoek & Producties

Gebaseerd op 30 jaar Boilerhouseproducties en werkwijze start op za. 26 september 2020, voor Boilerhouse productie-medewerkers, een initiatief tot het verder professionaliseren en positioneren van de euritmische theaterkunst in Nederland. Dit, omdat naast de maatschappelijke erkenning van euritmie in pedagogie en therapie, euritmische kunst maatschappelijk nog maar nauwelijks bekend noch erkend is. Op basis van gezonde economie en geworteld in ieders individuele vrije wil zal er door Boilerhouse met deze nieuwe stap verder toegewerkt worden naar de realisatie van een professioneel uitvoerend euritmiegezelschap.

Boilerhouse werkgebieden

  • De eerste kring – de kern – bestaat uit studie. In ‘20/ ’21 zal op twee maandag middagen en een maandagochtend begonnen worden met het bestuderen van het werk van Werner Barfod, samengebracht in het boek – Bronnen van de Euritmie –
  • De tweede kring bestaat uit het voortzetten van de realisatie-processen van Boilerhouseproducties in theater en op locatie. Op grond van de Boilerhouse-werkwijze zal in het najaar 2020 op twee zaterdagochtenden per maand het ontwikkelen van een nieuw locatietheater-project – de Kleine Prins – van start gaan met in juni 2021 een voorstelling op het Noorderstrand van Scheveningen.
  • De derde kring bestaat uit ‘mini-masters’ op voorlopig één zaterdagmiddag per maand.

In grote diversiteit zullen daar verschillende disciplines het begrip – ruimte – centraal stellen. Voor dit thema is gekozen omdat euritmie een unieke ruimtelijke kunst is. Het maatschappelijk verankeren van de euritmie binnen de hedendaagse theater-werkelijkheid is daarbij de drijfveer. Om eigen positie in te kunnen nemen is culturele verrijking, verruiming en verder ontplooien nodig. De dertig jaar Boilerhouse-werkwijze – het onderzoek – is daarbij de leidraad.

Aanmelden voor de Masters graag bij Sasha Marusheva (sashamarusheva@icloud.com)